Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường (Hội nghị). Hội nghị trực tuyến với 640 điểm cầu, từ điểm cầu của Bộ GDĐT (do Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì) kết nối với các điểm cầu cấp tỉnh tại 63 tỉnh/thành (do lãnh đạo UBND tỉnh hoặc lãnh đạo các Sở GDĐT chủ trì) và 574 điểm cầu cấp quận/huyện/thị trong cả nước; tổng cộng có gần 20.000 đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Tại tỉnh Đắk Lắk, tham gia Hội nghị có 230 đại biểu tham dự tại 14 điểm cầu trên toàn tỉnh. Giám đốc Sở GDĐT Phạm Đăng Khoa chủ trì Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh kết nối với 13 điểm cầu cấp huyện/thị xã (do lãnh đạo UBND huyện hoặc lãnh đạo các phòng GDĐT chủ trì).

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk do Giám đốc Sở GDĐT Phạm Đăng Khoa chủ trì

Tại Hội nghị Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, thời gian qua, dù có nhiều văn bản quy định của pháp luật về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Bộ GDĐT đã có nhiều Thông tư liên quan cũng như những văn bản cá biệt, chỉ thị về nội dung này, tuy nhiên bạo lực học đường vẫn xảy ra và ngày càng phức tạp hơn. Hội nghị đã chỉ ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan như: là tác động của mặt trái kinh tế thị trường, ảnh hưởng ngoại lai văn hóa nước ngoài; sự bùng nổ internet, mạng xã hội, thông tin xấu độc, kích động tràn lan trên mạng xã hội tiêm nhiễm từ từ đến quá trình hình thành đạo đức nhân cách. Vấn đề giáo dục nhân cách của con em trong gia đình cũng có nhiều tồn tại. Bên cạnh đó, bản thân học sinh trong các lứa tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông có quá trình diễn biến thay đổi tâm sinh lý và hành vi nhanh chóng…

Nhiều ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành liên quan đều chia sẻ với ngành Giáo dục về vấn đề bạo lực học đường và đã tập trung đánh giá nguyên nhân, thực trạng và đề ra các giải pháp phòng, chống để cùng ngành Giáo dục thực hiện có hiệu quả vấn đề này.

Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải cụ thể hóa văn bản chỉ đạo thành các kế hoạch hành động của nhà trường, trong đó phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo, ban giám hiệu, cấp ủy, người đứng đầu, các vị trí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, người lao động…, tích cực trao đổi với phụ huynh để gắn kết nhà trường và gia đình. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát vì nếu không tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ ra những bất cập, hạn chế thì việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch đôi khi trên giấy, việc thực hiện kế hoạch sẽ không thiết thực.

 Một số hình ảnh từ các điểm cầu cấp huyện

Điểm cầu huyện Krông Bông

Điểm cầu huyện Krông Năng

Điểm cầu huyện Krông Pắc

Điểm cầu huyện Krông Ana

Điểm cầu huyện Ea Kar

Điểm cầu thị xã Buôn Hồ

                                                                                      Lê Thảo