Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020-2021 cấp trung học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 05/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học (GDTrH) theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Bộ GDĐT với 63 điểm cầu Sở GDĐT các tỉnh, thành phố. NGƯT. TS. Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GDĐT và PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ GDTrH đồng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại đầu cầu Bộ GDĐT

Tham dự tại điểm cầu Sở GDĐT Đắk Lắk có ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTrH – Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo một số phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo một số trường trung học phổ thông trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT Đắk Lắk

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đã thông tin sơ bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ của GDTrH trong học kỳ vừa qua. Theo đó, từ việc nắm bắt kỹ lưỡng nhiệm vụ năm học, các địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục theo chương trình phổ thông  hiện hành; triển khai nhiều giải pháp tạo tiền đề quan trọng để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới, cụ thể sẽ áp dụng với lớp 6 từ năm học 2021-2022.

Về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, 100% các Sở GDĐT báo cáo đã chỉ đạo và hướng dẫn, hỗ trợ các nhà trường triển khai thực hiện. Cơ sở giáo dục trung học trên toàn quốc đã tiến hành rà soát chương trình các môn học và hoạt động giáo dục, bổ sung, cập nhật những thông tin, thành tựu mới về khoa học thay thế cho những thông tin không còn phù hợp. Các tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường đã chủ động rà soát sách giáo khoa, điều chỉnh nội dung dạy học trong sách theo hướng tinh giản. Công tác chuyển từ quản lý sang quản trị nhà trường đã có bước chuyển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới, sáng tạo, phát huy được năng lực, sở trường của bản thân.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sang tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết có vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án các môn học; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học. Hình thức dạy học không chỉ được tổ chức trong trong trường lớp mà còn mở rộng ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng.

“Sự chủ động này một phần là nhờ những năm qua các nhà trường đã đẩy mạnh triển khai các văn bản khác chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đổi mới sinh hoạt chuyên môn và quản trị nhà trường mà Bộ GDĐT đã ban hành”, Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thành nhận định.

Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh

Năm học 2020-2021, khối giáo dục trung học thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư mới (Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT). Theo đó, hoạt động kiểm tra, đánh giá được thực hiện trên tinh thần đánh giá vì sự tiến bộ của người học, định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Các hình thức kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, có thể tiến hành trực tiếp hoặc trực tuyến (trừ kiểm tra định kỳ) thông qua: hỏi – đáp; viết ngắn; thuyết trình; thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể.

Kết thúc học kỳ 1, qua báo cáo sơ bộ từ 63 Sở GDĐT cho thấy, chất lượng giáo dục đã có sự cải thiện so với cùng kỳ năm học 2019-2020. Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực giỏi của cả hai cấp đã tăng lên; tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm yếu, học lực yếu, kém đã giảm.

Việc biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để dạy học lớp 6 theo chương trình mới đang được các địa phương tích cực triển khai. Tính đến ngày 01/02/2021 đã có 85% giáo viên phổ thông cốt cán và trên 95% cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hoàn thành 03 modul tập huấn (modul 1, 2, 3); trong đó 12 Sở đạt tỷ lệ 100% cán bộ, giáo viên cốt cán hoàn thành các modul này. Công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên đại trà cũng tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu năm 2021 hoàn thành bồi dưỡng 4 modul cho tất cả giáo viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thành cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai nhiệm vụ học kỳ vừa qua như một bộ phận cán bộ quản lý chưa thực sự quan tâm đến xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá ở một số cán bộ quản lí, giáo viên còn chậm; trình độ công nghệ thông tin của một số giáo viên có hạn chế nên quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai hồ sơ điện tử, học bạ điện tử, công tác bồi dưỡng theo chương trình GDPT 2018… còn gặp khó khăn.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ GDĐT yêu cầu trong học kì 2 năm học 2020-2021, các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; tổ chức thực hiện kế hoạch các bài học đảm bảo yêu cầu về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, TBDH và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn tại công văn 5512/BGDĐT-GDTrH; Tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình ứng phó với Covid-19; Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học và giáo dục hướng nghiệp; chuẩn bị CSVC và TVDH tối thiểu; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa; chuẩn bị tài liệu giáo dục địa phương; tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, SGK mới đối với lớp 6 năm học 2021-2022.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo dục trung học trong học kỳ vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy mặt tích cực và khắc phục điểm còn hạn chế. Học kỳ II năm học 2020-2021 có khả năng diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, do đó Thứ trưởng đề nghị Sở GDĐT các tỉnh chỉ đạo các nhà trường kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch một cách tốt nhất “Tuyệt đối không chủ quan và có tinh thần chuẩn bị cao hơn để đảm bảo thực hiện mục kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra”.

Phan Văn Xuân