4.327 cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để bảo đảm 100% cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) dạy lớp 1 năm học 2020-2021 phải được bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trước 30/7/2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ ngày 26/6/2020 đến ngày 04/7/2020, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và Trường Cao Đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Sở GDĐT phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức tập huấn Modul 1 cho CBQL và giáo viên (GV) dạy lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Thị Thanh Xuân đến thăm, kiểm tra các lớp tập huấn

Tham dự đợt tập huấn có 860 chuyên viên, CBQL và 3.467 GV được phân công dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 đến từ các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật. Khóa tập huấn gồm có 10 môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Công nghệ được chia làm 54 lớp, mỗi lớp tập huấn 03 ngày.

TS. Hoàng Nam Hải, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng hướng dẫn các học viên thực hành

Báo cáo viên khóa tập huấn này gồm 28 giảng viên của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, đây là đội ngũ Báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, tham gia Chương trình Phát triển các trường Sư phạm nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và Dự án Hỗ trợ đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông (GREP). Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của 108 CBQL, GV cốt cán của các trường tiểu học trong toàn tỉnh đã hoàn thành khóa tập huấn CBQL, GV cốt cán năm 2019 do  Bộ GDĐT tổ chức.

Các học viên trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn

Các học viên thực hành các nội dung được tập huấn theo nhóm

Các học viên thực hành các nội dung được tập huấn theo nhóm

Các học viên trình bày kết quả thảo luận của nhóm

Khóa tập huấn này có các nội dung:

Đối với GV: Hướng dẫn tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể, chương trình môn học, phân tích kế hoạch bài học; thiết kế kế hoạch bài học; thảo luận tìm hiểu chương trình tổng thể, chương trình môn học, phân tích kế hoạch bài học; thiết kế kế hoạch bài học .

Đối với CBQL: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; hướng dẫn hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình GDPT 2018 ở trường tiểu học; xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục trường tiểu học theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chỉ đạo hoạt động tổ/ nhóm chuyên môn trong trường tiểu học; xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học.

Trước đó, trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả việc dạy học SGK lớp 1, Chương trình GDPT 2018, Sở GDĐT đã hưởng dẫn đội ngũ CBQL trường tiểu học, giáo viên được phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tiến hành tự bồi dưỡng đợt 1 theo hình thức trực tuyến.

          Kim Tuyến