736 học sinh bậc trung học cơ sở tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Đắk Lắk năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 10/4/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019. Tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng KTKĐCLGDCNTT; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; các thầy, cô giáo trong Hội đồng coi thi và các em học sinh tham dự Kỳ thi.

Ông Nguyễn Hoàng Chương  – Trưởng phòng KTKĐCLGDCNTT phát biểu khai mạc Kỳ thi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019 có 736 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi 10 môn: Ngữ Văn (105 em), Lịch sử (93 em), Địa lý (92 em), Toán (78 em), Vật lý (84 em), Hóa học (91 em), Sinh học (72 em), Tiếng Anh (77 em), Tiếng Pháp (08 em), Tin học (36 em).

Các học sinh tham dự lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019

Tại Lễ khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019, ông Nguyễn Hoàng Chương  – Trưởng phòng KTKĐCLGDCNTT, Lãnh đạo Hội đồng coi thi đã phát biểu chỉ đạo công tác thi, đồng thời căn dặn và động viên các thí sinh trước giờ thi; nhắc nhở cán bộ, giáo viên trong Hội đồng coi thi và thí sinh dự thi thực hiện đúng Qui chế thi chọn học sinh giỏi theo quy định hiện hành.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích, tạo động lực cho thầy và trò phát huy “năng lực sáng tạo”, dạy giỏi, học giỏi, Góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Đây còn là cơ sở để đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giảng dạy; phát hiện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi và tạo nguồn cho các Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, Olympic 10/3, Olympic 30/4, lập đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi quốc gia cho những năm tiếp theo.

Phòng KTKĐCLGD-CNTT