Bộ Giáo giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” tại Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 05/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có bà H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Hữu Thành Cát – Phó Giám đốc Sở GDĐT; các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án; đại diện các sở, ngành liên quan.

Ông Bùi Hữu Thành Cát – Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Theo đó, sau hơn 5 năm triển khai Đề án, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả hết sức đáng ghi nhận: tỷ lệ người biết chữ ở các độ tuổi tăng lên, các mục tiêu về xóa mù chữ và chống tái mù chữ đều đạt và vượt so với kế hoạch đầu kỳ; 100% huyện, thị xã, thành phố giữ vững kết quả phổ cập giáo dục từ mầm non 5 tuổi đến trung học cơ sở; các trung tâm ngoại ngữ – tin học trên địa bàn tỉnh ngày một tăng về số lượng, đảm bảo yêu cầu chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức học ngoại ngữ – tin học đạt trên 90%; năng lực, chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm của các bộ, công chức viên chức và người lao động đạt từ 90 đến 95%; 184/184 xã có trung tâm học tập cộng đồng; phong trào xây dựng “dòng họ học tập”, “gia đình học tập” … được nhân rộng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, bà Phạm Thị Hòe ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra từ đầu kỳ. Trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, gắn đào tạo với nhu cầu nghề nghiệp thực tế; đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất là trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp; nâng cao tay nghề cho người lao động, nhất là đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó chú ý nâng cao hiểu biết về pháp luật và ứng xử có văn hóa trong đội ngũ công nhân; tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; tập trung trang bị kỹ năng sống từ học sinh đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là thái độ ứng xử đúng mực trong hoạt động giao tiếp tại các cơ quan, đơn vị và cộng đồng; tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý của việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Nguyễn Đạt