Chi bộ phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin tổ chức thành công Đại hội lần thứ V

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/7 vừa qua, Đại hội Chi bộ phòng GD&ĐT huyện Cư Kuin, nhiệm kỳ V đã thành công tốt đẹp. Ông Trần Văn Hải – Trưởng phòng GD&ĐT, Bí thư Chi bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ khoá V (2022-2025).

Theo báo cáo chính trị của Chi uỷ khoá IV, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2 và lớp 6; xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp để chuẩn bị triển khai đối với lớp 3 và lớp 7.

Ông Trần Văn Hải (bên phải) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại trong đó có cả khách quan và chủ quan trong nhiệm kỳ. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản: tiếp tục xây dựng các giải pháp căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chủ đề từng năm từ các trường học cho đến cơ quan Phòng; tập trung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả việc đổi mới chương trình GDPT 2018 theo lộ trình của Bộ GD&ĐT; xây dựng kế hoạch và lộ trình kiểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia và trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên các trường học; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, giảm thiểu tỉ lệ học sinh bỏ học; tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ dạy và học…

Văn Lai