Đắk Lắk: Chuẩn bị các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đắk Lắk: Chuẩn bị các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Chiều 30/6/2020, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk. Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh dự và chủ trì. Tham dự có 36 thành viên Ban Chỉ đạo [...]
Danh mục trường THPT năm 2020

Danh mục trường THPT năm 2020

Lượt xem:

[...]
Danh mục tỉnh, huyện năm 2020

Danh mục tỉnh, huyện năm 2020

Lượt xem:

[...]