Đắk Lắk: 105 học sinh đoạt Huy chương tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIV năm 2018

Đắk Lắk: 105 học sinh đoạt Huy chương tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIV năm 2018

Lượt xem:

Tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIV năm 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có 54 trường THPT Khu vực Phía Nam tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã tuyển chọn và cử học sinh của 7 trường tham gia. Theo kết quả Kỳ thi ngày 07/4/2018 do Sở GDĐT thành phố Hồ [...]