Công bố Quyết định phân công phụ trách Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 09/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lê công bố Quyết định phân công phụ trách Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp Sở GDĐT. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Ban nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trẻ khuyết tật.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT trao Quyết định phân công phụ trách Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp cho ông Phạm Trịnh

Tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT đã trao Quyết định phân công ông Phạm Trịnh, Phó Thưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, phụ trách Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp của Sở GDĐT thay cho bà Lê Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Phạm Trịnh sẽ thực hiện hiện nhiệm vụ Phụ trách phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp từ ngày 02/7/2018 đến khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới.

PHY