Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

1   Bà: Lê Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0914.093.731

Email: xuanltt@gddt.daklak.gov.vn

2   Ông: Đoàn Đình Duẩn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0906.474.207

Email: duandd@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Nguyễn Thị Hải Hường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0919.489.048

Email: huongnth@gddt.daklak.gov.vn