Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

1 Ông: Lưu Tiến Quang

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0989.030.009

Email: quanglt@gddt.daklak.gov.vn

2   Bà: Lê Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0914.093.731

Email: xuanltt@gddt.daklak.gov.vn

3   Bà: Nguyễn Thị Hải Hường

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Điện thoại: 0919.489.048

Email: huongnth@gddt.daklak.gov.vn