Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong không khí phấn khởi của toàn ngành đang ra sức thi đua dạy tốt- học tốt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; thực hiện hướng dẫn về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều nay ngày 25/5/2020, tại Hội trường A, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, phiên trù bị. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GDĐT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa XIV cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ (70/70).

Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 điều hành Đại hội, phiên trù bị

Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Thư ký Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thực hiện số nội dung quan trọng, chuẩn bị cho phiên chính thức của Đại hội gồm những nội dung sau: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội cũng tiến hành việc giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình của Đại hội phiên chính thức.

Toàn cảnh Đại hội, phiên trù bị

Đại biểu dự Đại hội tập trung nghiên cứu văn kiện của Đại hội

Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT Đắk Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 phiên chính thức sẽ được tổ chức trong ngày mai 26/5/2020 với tinh thần “Kỷ cương – Dân chủ – Đoàn kết –  Đổi mới – Trách nhiệm”.

Nguyễn Đạt