Đắk Lắk: Chuẩn bị các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 30/6/2020, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk. Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh dự và chủ trì. Tham dự có 36 thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phó Giám đốc Sở GDĐT Đỗ Tường Hiệp báo cáo kết quả công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa qua, Hội đồng thi Đắk Lắk có 20.588 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 996 thí sinh tự do, được bố trí dự thi tại 32 điểm thi, 860 phòng thi trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố. Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức; sự chấp hành nghiêm Quy chế thi của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi, Kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, không có cán bộ nào vi phạm Quy chế thi. Kết quả, có 88,99% học sinh THPT và GDTX của tỉnh đỗ tốt nghiệp, trong đó khối THPT đạt 90,83%, khối GDTX đạt 60,06%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 08/8 đến 10/8/2020 và 01 buổi dự phòng sáng 11/8/2020. Tại Hội đồng thi Sở GDĐT Đắk Lắk dự kiến có 20.291 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.026 thí sinh THPT, 2.231 thí sinh GDTX; bố trí 32 điểm thi trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố với 883 phòng thi.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh báo cáo Kế hoạch, phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Hội đồng thi Sở GDĐT Đắk Lắk

Về cơ bản, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn giữ sự ổn định phương án đã triển khai trong các năm trước. Tuy nhiên, có một số điều chỉnh, bổ sung: với mục tiêu chính để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT nên được gọi là Kỳ thi “tốt nghiệp THPT năm 2020”; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi ở địa phương mình, từ khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi trắc nghiệm, chấm thi tự luận, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế thi; Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các đoàn do Thanh tra tỉnh chủ trì làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại các địa phương; Giám đốc Sở GDĐT thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi của Hội đồng thi địa phương; Bộ GDĐT sẽ đối sánh kết quả thi tốt nghiệp với điểm trong học bạ của các thí sinh để đánh giá thực chất chất lượng giáo dục phổ thông và tính trung thực trong tổ chức kỳ thi của địa phương.

Về nội dung thi: nằm trong Chương trình cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Ông Vũ Văn Tùng, Trưởng phòng Khoa giáo văn xã – Văn phòng UBND tỉnh, Thư ký Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Ông Lê Văn Hảo, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại Cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã thống nhất các phương án tổ chức Kỳ thi do Sở GDĐT xây dựng; đề nghị 100% huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện nhằm phối hợp một cách xuyên suốt và bảo đảm thực hiện nghiêm Quy chế thi.

Phát biểu kết luận, bà H’ Yim Kđoh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Quy chế thi; tham mưu với các cấp, các ngành triển khai tốt công tác thông tin truyền thông để nhân dân, nhất là gia đình các em học sinh tham gia Kỳ thi nắm rõ thông tin; xây dựng các phương án tổ chức Kỳ thi tại địa phương một cách chu đáo, tạo mọi điều kiện để học sinh tham gia kỳ thi, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ thi; các nhà trường tiếp tục tổ chức tốt việc ôn tập hiệu quả, giúp các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi.

Nguyễn Đạt