DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lượt xem:

Đọc bài viết

STT

TÊN THỦ TỤC

MỨC ĐỘ

LĨNH VỰC

GHI CHÚ

1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
2 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
3 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
4 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 2 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ XEM CHI TIẾT
5 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
6 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
7 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
8 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
9 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
10 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
11 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
12 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
13 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Mức độ 2 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ XEM CHI TIẾT
14 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Mức độ 2 Quy chế thi – tuyển sinh XEM CHI TIẾT
15 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Mức độ 2 Quy chế thi – tuyển sinh XEM CHI TIẾT
16 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Mức độ 2 Quy chế thi – tuyển sinh XEM CHI TIẾT
17 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
18 Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục Mức độ 2 XEM CHI TIẾT
19 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
20 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
21 Giải thể trường phổ thông trung học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
22 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
23 Phê duyệt liên kết giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
24 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Mức độ 2 Quy chế thi – tuyển sinh XEM CHI TIẾT
25 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
26 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
27 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
28 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
29 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
30 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
31 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
32 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường Đại học tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
33 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
34 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
35 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Mức độ 2 Quy chế thi – tuyển sinh XEM CHI TIẾT
36 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Mức độ 2 Quy chế thi – tuyển sinh XEM CHI TIẾT
37 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ XEM CHI TIẾT
38 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
39 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
40 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
41 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
42 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
43 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
44 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
45 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
46 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
47 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
48 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
49 Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
50 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
51 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
52 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
53 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
54 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
55 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
56 Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
57 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
58 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
59 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
60 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
61 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT
62 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 4 Giáo dục và Đào tạo XEM CHI TIẾT