Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 14/5/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành nhằm chuẩn bị các nội dung thảo luận, tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.  Đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Y Khút Niê – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ĐBQH tỉnh cùng  đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  – xã hội (KTXH) của tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2019 và  nhiệm vụ trọng tâm đến của tỉnh đến cuối tháng 6 năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cũng đã đề xuất một số nội dung để Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, tổng hợp và  báo cáo trong kỳ họp sắp lần thứ 7 của Quốc hội XIV sắp tới.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bà Lê Thị Thanh Xuân – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), bà Lê Thị Thanh Xuân – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã thông tin chung về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2018-2019; công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của ngành; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo nhằm đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới; công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh; đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến giáo dục miền núi, đầu tư cơ sở vật chất để Ngành Giáo dục tỉnh thực hiện CTGDPT mới theo kế hoạch.

Đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn  ĐBQH tỉnh đã thông tin về chương trình, nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; những nội dung, vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại Kỳ họp. Đối với những ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Y Biêr Niê cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp đầy đủ để phản ánh đến Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương trong kỳ họp tới.

                                                         Nguyễn Đạt