Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở GDĐT năm 2019  

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Chiều ngày 30/01/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT; ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; toàn thể CBCCVC Sở GDĐT.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hiện nay Sở GDĐT có 60 CBCCVC: Biên chế chính thức: 52, hợp đồng 68: 04, biệt phái: 04. Trong đó: Nữ: 24, DTTS: 04; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 03, Thạc sĩ: 30, Đại học: 19, Cao đẳng: 02, Trung cấp 01 và khác là 05. Có 04 phòng chức năng (Thanh tra, Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính) và 06 phòng chuyên môn (GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX-CN, CTTT, KT&KĐCLGD-CNTT); Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở có 06 Tổ Công đoàn với 60 đoàn viên.

 

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trịnh Công Sáu – báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Sở thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Ông Biện Văn Minh báo cáo công khai tài chính năm 2018 và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBCCVC trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan Sở không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

 

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

Ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở

 Các cá nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 

Ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2018 

Ông Nguyễn Hoàng Chương – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2018