Hội nghị lãnh đạo Sở mở rộng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 07/8/2020, tại trường THPT chuyên Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và đồng chí Niê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT. Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở GD&ĐT dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT, đồng chí Phạm Đăng Khoa đã thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua danh sách nhân sự lấy phiếu tín nhiệm thuộc Sở GD&ĐT; thông qua báo cáo tóm tắt quá trình công tác của các cá nhân được Tỉnh ủy đề nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, sinh ngày 15/12/1977; quê quán, Lâm Đồng; dân tộc M’ Nông; tôn giáo, không; giáo dục phổ thông, 12/12; lý luận chính trị, Cao cấp; trình độ chuyên môn, Tiến sĩ Văn hóa dân gian.

Đồng chí Niê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Niê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, sinh ngày 29/7/1980; quê quán Đắk Lắk; dân tộc, Ê đê; tôn giáo, không; giáo dục phổ thông, 12/12; lý luận chính trị, Cao cấp; trình độ chuyên môn, Thạc sĩ ngôn ngữ học.

Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Thái Thị Mỹ Bình, Trưởng Ban kiểm phiểu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi nghe các cá nhân được đề nghị lấy phiếu tín nhiệm báo cáo tóm tắt kiểm điểm quá trình công tác và phương hương phấn đấu trong thời gian tới, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (bằng hình thức bỏ phiếu kín). Kết quả, đồng chí Lê Thị Thanh Xuân có 68/68 phiếu tín nhiệm giới thiệu, đạt 100%; đồng chí Niê Thanh Mai có 60/68 phiếu tín nhiệm giới thiệu, đạt 88,24%.

Thành Tâm