Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 18/7, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì Hội nghị; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên thuộc 07 chị bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Quát – Phó Bí thư Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị

Hiện nay, Đảng bộ Sở GDĐT có 07 chi bộ trực thuộc, 72 đảng viên, trong đó 70 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Sở GDĐT đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Toàn ngành Giáo dục đã hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa thực hiện tổ chức dạy học theo đúng tiến độ chương trình vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; mạng lưới trường lớp ngày càng hoàn thiện, kiên cố hoá; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Lưu Tiến Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày Báo cáo Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe các báo cáo:  Báo cáo Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Nguyễn Hoàng Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày và Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ  công tác 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Lưu Tiến Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày. Qua các báo cáo cho thấy, trong thời gian vừa qua, Đảng bộ Sở GDĐT đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực công tác; khối đoàn kết được giữ vững. Đảng bộ đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; các chỉ tiêu trong năm học 2021 2022 đều đạt, vượt so với chỉ tiêu đề ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã dành một phần thời gian để trao đổi, góp ý về dự thảo nội dung các báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc trong công tác…

Đồng chí Biện Văn Minh – Bí thư Chi bộ 3 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Đăng Khoa – Bí thư Đảng bộ ghi nhận các ý kiến, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Sở GDĐT cần tiến hành triển khai trong những tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, tập trung chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt định hướng dư luận, góp phần thực hiện thắng lợi việc thực hiện chương trình GDPT năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nay H’Ban – Bí thư Chi bộ 7 tham gia ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Tuyết – Bí thư Chi bộ 8 phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị biểu quyết về dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm và các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2022

Với sự tán thành, nhất trí cao của các đại biểu tham dự Hội nghị về Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, toàn Đảng bộ Sở GDĐT thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra.

Đình Vinh