Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học về nước sạch và vệ sinh môi trường một cách thường xuyên, đồng thời góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng, bảo quản và sử dụng các công trình vệ sinh, tránh tình trạng công trình hư hỏng xuống cấp và không sử dụng được ở các trường học, ngày 13/10/2020, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2020. Tham dự có ông Bùi Hữu Thành Cát, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên phụ trách Chương trình ở các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu đại diện các phòng GD&ĐT được thụ hưởng Chương trình dự tập huấn

Chương trình “Mở rộng Quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS) được triển khai ở 21 tỉnh Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận trong giai đoạn từ 2016-2020 được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, sử dụng phương thức cho vay Chương trình giải ngân dựa trên kết quả. Chương trình đặt trọng tâm trực tiếp về các kết quả cần đạt được thông qua việc lấy kết quả làm cơ sở để giải ngân, cách tiếp cận này cũng tập trung vào hỗ trợ xây dựng năng lực.

Chương trình gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; Vệ sinh nông thôn; Nâng cao năng lực truyền thông giám sát và đánh giá, do 3 ngành: Ytế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Hữu Thành Cát phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Hữu Thành Cát nhấn mạnh, đây là một Chương trình hết sức thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách về giáo dục giữa các vùng, miền. Vì thế, các nhà trường được thụ hưởng cần triển khai và thực hiện đúng yêu cầu và kế hoạch đã xây dựng để hỗ trợ thầy cô giáo và các em học sinh, đặc biệt là ở những trường còn gặp nhiều khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Chắc chắn, khi triển khai sẽ có những thách thức, khó khăn đòi hỏi Hiệu trưởng các nhà trường phải có sự quan tâm, nghiêm túc trong quá trình triển khai, góp phần hoàn thành chương trình theo kế hoạch.

Ông Phan Nhật Khánh, Trưởng phòng CTTT, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch tập huấn

Trên địa bàn Đắk Lắk có 05 phòng GD&ĐT ở các huyện, gồm huyện Krông Ana, huyện Cư M’Gar, huyện Ea Kar, huyện Buôn Đôn, huyện Krông Năng với 14 xã là đơn vị thụ hưởng Chương trình.

Ông Nguyễn Đức Thưởng, Chuyên viên phòng KH-TC, Sở GD&ĐT triển khai chương trình, nội dung tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT, đại diện Tỉnh đoàn Đắk Lắk phổ biến, quán triệt và hướng dẫn các chuyên đề, gồm: Phổ biến triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Kế hoạch triển khai thực hiện của ngành Giáo dục và các văn bản liên quan Chương trình; Giới thiệu các mục tiêu về vệ sinh trong nhà trường cần đạt được trong năm 2020; Hướng dẫn lồng ghép giới và dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền về Chương trình; Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình (dành cho ngành GDĐT); Hướng dẫn cụ thể và thực hành rửa tay đúng cách theo 6 bước; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thông qua hoạt động vệ sinh và nước sạch; Hướng dẫn thực hiện việc rà soát, đánh giá công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và đánh giá hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong nhà trường (kết quả đầu ra); Hướng dẫn bài nhảy “Tay sạch bé ngoan”.

          Thành Tâm