Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn cảnh điểm cầu tại Sở GDĐT

Sáng ngày 09/02/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019. Về dự Hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn – nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố buôn Ma Thuột. Hội nghị trực tuyến được tổ chức với 15 điểm cầu được đặt tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.040 trường, 15.628 lớp từ mầm non đến THPT, tăng 16 trường, giảm 475 lớp so với năm học 2017-2018. Cụ thể:

– Mầm non: 325 trường, 3.450 lớp, tăng 15 trường

– Tiểu học: 424 trường, 6.950 lớp, giảm 1 trường

– THCS: 234 trường, 3.504 lớp, tăng 1 trường

– THPT: 57 trường, 1.724 lớp, tăng 1 trường

Hệ thống các trường ngoài công lập phát triển mạnh: có 79 trường ngoài công lập/1040 trường, tăng 11 trường, gồm: 68 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 4 trường THPT (3 trường nhiều cấp học).

Đầu năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 462.972 HS từ mầm non đến THPT, so với đầu năm học 2017-2018, tăng 3.057 học sinh. Về sĩ số học sinh trên lớp ở các cấp học, bậc học cơ bản đảm bảo theo quy định, yêu cầu đổi mới. Từ mầm non đến THPT có 36.734 cán bộ, giáo viên, trong đó 2.432 cán bộ, 28.285 giáo viên, 6.017 nhân viên. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 62,76% (trong đó Mầm non: 50,53%, Tiểu học: 81,08%, THCS: 72,73%, THPT: 10,78%).

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại hội nghị

Toàn ngành đã triển khai xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết thiết bị với tổng số kinh phí là 402.219 triệu đồng. Trong đó: có 323.219 triệu đồng dành cho việc xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 1.190 hạng mục công trình (Ngân sách NN: 294.475 triệu đồng; xã hội hóa: 18.993 triệu đồng; nguồn khác: 9.751 triệu đồng) và 79.750 triệu đồng để mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học.

Chất lượng giáo dục tiểu học của 13 môn học, tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt đạt 93,38% trở lên, trong đó môn tiếng Việt đạt 93,38%, môn Toán đạt 93,69%, môn Ngoại ngữ đạt 95,76%, các môn còn lại đạt từ 97,2% đến 99,71%.

Chất lượng giáo dục THCS: Tỷ lệ học sinh khá gỏi đạt 50,06%, có giảm so với học kỳ I năm học trước (giảm 1,52%), tỷ lệ học sinh yếu kém 14,43% (tăng 0,93%).

 Chất lượng giáo dục THPT: Tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 39,66%, có tăng so với học kỳ I năm học trước (tăng 0,22%), tỷ lệ học sinh yếu kém 18,61% (giảm 0,06%).

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lắk

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II như:

Sắp xếp lại các trường, điểm trường mầm non và trường phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học; Chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

Triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học theo Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đầu tư cho  các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, giảng viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên, giảng viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo.

Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Cư Kuin

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT

 

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện M’Đrắk

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Ea Kar