Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 09/02/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018. Về dự Hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn – nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố buôn Ma Thuột. Hội nghị trực tuyến được tổ chức với 13 điểm cầu được đặt tại các huyện, thị xã, thành phố. Riêng thị xã Buôn Hồ dự họp tại điểm cầu huyện Krông Búk và huyện Cư kuin dự họp tại điểm cầu Sở GDĐT.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT

Theo báo cáo, đầu năm học 2017-2018, toàn ngành có 1.024 trường với 16.103 lớp, 459.915 học sinh từ mầm non đến THPT. So với năm học 2016-2017 tăng 12 trường, tăng 333 lớp,  tăng 5.262 học sinh. Cụ thể các cấp học, bậc học:

– Mầm non: 310 trường với 3.674 nhóm lớp,  99.895 cháu (tăng  10 trường,  tăng 3.131 học sinh so với đầu năm học 2016-2017).

– Tiểu học:   425 trường với 7.175 lớp, 180.461 học sinh (tăng 02 trường, tăng 3.163 học sinh so với đầu năm học 2016-2017).

– THCS: 233 trường, với 3666 lớp, 118.779 học sinh (tăng 795 học sinh so với đầu năm học 2016-2017).

– THPT: 56 trường, với 1.588 lớp,  60.780 học sinh (giảm 1.827 học sinh so với đầu năm học 2016-2017).

* Về kết quả đánh giá học lực của học sinh ở các cấp học:

– THPT

+ Khá,  giỏi: 39,4%,  học sinh dân tộc thiểu số: 23,3%). So với học kỳ I năm học 2016-2017 tăng 3,65% (HS dân tộc thiểu số tăng 1,29%).

+ Yếu, kém: 18,65%, (HS dân tộc thiểu số: 31,2%). So với học kỳ I năm học 2016-2017 giảm 3,39%, (Học sinh dân tộc thiểu số giảm 1,5%).

– THCS

+ Khá,  giỏi: 45,66%, Học sinh dân tộc thiểu số: 29,9% so với học kỳ I năm học 2016-2017 tăng 2,21% (Học sinh dân tộc thiểu số tăng 0,82%).

+ Yếu, kém: 13,5%, Học sinh dân tộc thiểu số: 13,3% so với học kỳ I năm học 2016-2017 giảm 1,6%, Học sinh dân tộc thiểu số giảm 1,1%.

– Tiểu học

Về đánh giá năng lực theo 3 tiêu chí: tự phục vụ, tự quản, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề, tỷ lệ học sinh đạt tốt từ 38% – 41%, tỷ lệ học sinh cần cố gắng từ 3,9% đến 5,3%.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II như: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong các nhà trường. Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học và Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón nhận chương trình giáo dục phổ thông mới; quan tâm, đầu tư cho công tác truyền thông giáo dục để xã hội hiểu và chia sẻ về các chủ trương đổi mới của ngành; tập trung cao cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh THPT, chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên dạy học, rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo tinh thần đổi mới, đáp ứng các yêu cầu thi THPT quốc gia năm 2018; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục và đào tạo…

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

Sau khi nghe lãnh đạo Sở GDDT trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018, có nhiều ý kiến phát biểu từ phía các điểm cầu được gửi tới Hội nghị. Các ý kiến đa phần đồng tình với nội dung bản báo cáo, ghi nhận những kết quả mà ngành GDĐT Đắk Lắk đã đạt được trong học kỳ I vừa qua.

Một sốhình ảnh khác tại hội nghị:

Ông Thái Văn Tài – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

  

 Ông Nguyễn Văn Chiêu – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT phát biểu

Bà Lê Thị Kim Oanh – Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệpSở GDĐT phát biểu

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng phòng GDĐT huyện Cư Kuin phát biểu

 

Điểm cầu huyện Buôn Đôn phát biểu