Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 25/12/2019, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam; ông Phạm Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; bà Lê Thị Thanh Xuân – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; các Giáo sư, Phó Giáo sư là Tổng chủ biên, tác giả các bộ SGK lớp 1 của NXBGD Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo, chuyên viên 15 phòng GDĐT và đại diện lãnh đạo các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GDĐT Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc Hội thảo

Mục tiêu của tiêu giáo dục tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (quy đinh tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): “giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

Trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006), mục tiêu của giáo dục tiểu học “giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”.

Như vậy, trong chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới, mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ chú ý chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu “cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở” mà còn chú ý yêu cầu “phát triển phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”.

Đại biểu dự Hội thảo

Đại biểu dự Hội thảo

ông Nguyễn Đức Thái phát biểu tại Hội thảo

04 bộ sách của NXBGD Việt Nam

Bám sát yêu cầu về mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh”, tại Hội thảo, NXBGD Việt Nam đã giới thiệu 04 bộ SGK lớp 1 gồm: Bộ 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống, có 11 cuốn SGK dành cho học sinh, 10 cuốn sách dành cho giáo viên và 12 cuốn sách bổ trợ; Bộ 2 – Chân trời sáng tạo, có 10 cuốn SGK dành cho học sinh, 10 cuốn sách dành cho giáo viên và 12 cuốn sách bổ trợ; Bộ 3 – Cùng học để phát triển năng lực, có có 11 cuốn SGK dành cho học sinh, 09 cuốn sách dành cho giáo viên và 13 cuốn sách bổ trợ; Bộ 4 – Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, có 10 cuốn SGK dành cho học sinh, 09 cuốn sách dành cho giáo viên và 10 cuốn sách bổ trợ.

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng giới thiệu khái quát 04 bộ sách của NXBGD Việt Nam

Ths Vũ Văn Dương, tác giả cuốn SGK môn Toán lớp 1

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham dự Hội thảo

Cán bộ quản lý, giáo viên tìm hiểu các bộ SGK của NXBGD Việt Nam tại Hội thảo

Thông qua Hội thảo, lãnh đạo ngành GDĐT tỉnh, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường có dịp nghiên cứu, tìm hiểu và định hướng trong việc chọn bộ sách phù hợp với mục tiêu dạy học, giáo dục của nhà trường và yêu cầu thực tế của mỗi địa phương để triển khai thực hiện vào năm học 2020-2021.

Nguyễn Đạt