Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 6

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về sách giáo khoa (SGK) lớp 6 đã được Bộ GDĐT phê duyệt theo Quyết định số  718/QĐ-BGDĐT, giúp cán bộ quản lý, giáo viên có cơ sở lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT), ngày 02/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 (bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022), theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Nhà xuất bản GD Việt Nam, điểm cầu Sở GD&ĐT (đặt tại trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt, TP. Buôn Ma Thuột) và 17 điểm cầu đặt tại các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

TS Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT dự và chủ trì tại điểm cầu Sở GD&ĐT. Tham dự tại điểm cầu Sở GD&ĐT còn có đại diện Nhà XBGD Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển GD Phương Nam; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; đại diện các phòng GD&ĐT và đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS trên địa bàn tỉnh.

TS Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Đắk Lắk triển khai nội dung, chương trình Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 (năm học 2021-2022).

CBQL-GV tham dự Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 (năm học 2021-2022) tải điểm cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Tại Hội thảo, NXB GD Việt Nam đã giới thiệu mục tiêu, quan điểm, những điểm mới, quy trình biên soạn, thẩm định và xuất bản các bộ SGK theo quy định của Bộ GD&ĐT về thực hiện đổi mới GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Đỗ Tường Hiệp cho biết, việc lựa chọn SGK ngoài việc cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL,GV) được tiếp cận thông tin từ nhiều kênh khác nhau, trong đó thông qua Hội thảo giới thiệu lần này là một kênh quan trọng. Tại Hội thảo, các tác giả viết sách, các chủ biên, tổng chủ biên các bộ SGK sẽ cung cấp những vấn đề cốt lõi, những thông tin cần thiết về bộ sách để CBQL, GV hiểu rõ hơn, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với việc phát triển tốt nhất phẩm chất, năng lực học sinh thuộc 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.

TS Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk phát biểu tại Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 (năm học 2021-2022).

“Để việc lựa chọn SGK cho năm học 2021-2022 đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT, CBQL – GV phải nắm chắc, nắm kỹ nội dung, chương trình GDPT 2018; tiếp thu nghiêm túc, có trách nhiệm các nội dung tại Hội thảo, trong đó có sự đánh giá, phản biện, so sánh một cách khách quan, khoa học gắn với 2 tiêu chí lớn trong lựa chọn SGK “phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT” và “phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương”. TS Đỗ Tường Hiệp nêu yêu cầu tại Hội thảo.

Đại diện NXB GD Việt Nam cung cấp thông tin về quá trình biên soạn, thẩm định và xuất bản các bộ SGK (ảnh: chụp màn hình trực tuyến).

Trên quan điểm cung cấp thông tin một cách khách quan, khoa học, và tổng quan những vấn đề cốt lõi của các bộ SGK, tại Hội thảo, đại diện NXB GD Việt Nam đã phân công các chủ biên, tổng chủ biên các bộ SGK trực tiếp trao đổi, cung cấp các thông tin cơ bản về cấu trúc, nội dung, mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học của mỗi bộ sách nhằm giúp đội ngũ CBQL-GV và Hội đồng lựa chọn SGK có những định hướng mang tính khoa học trước khi bước vào lựa chọn, thẩm định SGK lớp 6 cho năm học 2021-2022.

CBQL-GV tham dự Hội thảo giới thiệu SGK lớp 6 (năm học 2021-2022) tải điểm cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Được biết, vào ngày 03/3, trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT Đắk Lắk với NXB GD Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra Hội thảo giới thiệu SGK môn tiếng Anh lớp 2 và lớp 6.

Thành Tâm