Huyện Lắk huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 19/9/2019 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 201-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Tường Hiệp – Phó Giám đốc Sở GDĐT; lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT huyện; lãnh đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Năm học 2018 – 2019 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý giáo dục; sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương cùng với những nỗ lực trong dạy và học của giáo viên và học sinh, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lắk đã đạt được những kết quả hết sức đáng tự hào: mạng lưới trường, lớp học được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, đến nay toàn huyện có 11/44 trường học đạt chuẩn Quốc gia; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo được nâng lên, hiện toàn ngành có 1.292 người, trong đó 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi được duy trì và nâng cao hơn so với năm học 2017-2018, đặc biệt, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98,56%, trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 98%; tỷ lệ duy trì sĩ số chuyên cần đạt 99,41%; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao so với các năm học trước, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98,24% …

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Tường Hiệp, thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành GDĐT huyện Lắk đã đạt được trong năm học 2018-2019. Mặc dù là huyện nghèo, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số cao (chiếm trên 70%), tuy nhiên trong năm vừa qua, ngành GDĐT huyện đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có những kết quả cần được phát huy, như: công tác đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh; công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số; công tác giáo dục hòa nhập, học sinh khuyết tật; đặc biệt có học sinh đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia (trường THCS Võ Thi Sáu) … Trong năm học 2019-2020 này, ngành GDĐT huyện Lắk cần chú trọng: tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức, lỗi sống, kỹ năng sống cho học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động giáo dục trải nghiệm – sáng tạo cho học sinh; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nguồn của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nguồn nhân lực dân tộc tại chỗ nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho việc thực hiện nội dung, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ GDĐT; tham mưu đầu tư, mua sắc cơ sở vật chất, xóa các phòng học tạm, học nhờ; quan tâm đến đời sống của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao Giấy khen cho các tập thể Lao động Xuất sắc

Trao Giấy khen cho các tập thể Lao động Tiên tiến

Cũng tại Hội nghị, UBND huyện Lắk đã trao Giấy khen cho 10 tập thể Lao động xuất sắc, 10 tập thể lao động tiên tiến thuộc Phòng GDĐT huyện.

Ban Truyền thông