Khai mạc Hội đồng Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã khai mạc Hội đồng chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Tham dự và phát biểu khai mạc có ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chấm thi và gần 250 cán bộ chấm thi, thanh tra, giám sát, Công an PA83 và nhân viên phục vụ được điều động làm công tác chấm thi.
Toàn cảnh lễ Khai mạc
Toàn cảnh lễ Khai mạc

Kỳ thi THPT quốc gia tại Đắk Lắk có 43 điểm thi với 22.390 thí sinh đăng ký dự thi, cụ thể từng môn thi như sau:

TT Môn Đăng ký thi Thực tế thi
1 Ngữ văn           21.179           20.999
2 Toán           22.100           21.870
3 Vật lí           11.645           11.547
4 Hóa học           11.811           11.697
5 Sinh học           11.157           11.071
6 Lịch sử           13.190           13.034
7 Địa lí           12.874           12.703
8 GDCD           10.885           10.796
9 Tiếng Anh  18.824           18.679
Tiếng Pháp                  30                  30
Tiếng Nhật                    5                    5
KM CT 2
Đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chấm thi yêu cầu các thành viên trong Hội đồng chấm làm việc thật khoa học, đảm bảo bí mật; yêu cầu cán bộ chấm thi chấm thi thật sự khách quan, trung thực.

KM CT 3
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chấm thi phát biểu khai mạc

Ông Thái Văn Tài, Phó Giám đốc Sở GDTDDT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chấm thi đã quán triệt Kế hoạch, Quy chế chấm thi và những điều cần lưu ý trong quá trình chấm thi cho Cán bộ chấm thi; phân công công việc cụ thể theo các văn bản đã quy định. Cán bộ chấm thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan, chính xác và công bằng trong quá trình chấm thi.

KM CT 4
Ông Thái Văn Tài, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chấm thi

Theo kế hoạch, việc chấm thi dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 06/7/2017 và gửi dữ liệu chấm về Bộ GDĐT để công bố kết quả theo thời gian đã quy định./.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc:

KM CT 5
Ông Nguyễn Hoa Nam, Trưởng Phòng KT&KĐCLGD, Trưởng Ban chấm thi
KM CT 6
Cán bộ chấm thi
KM CT 7
Cán bộ chấm thi
P.Y