Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 12/12/2017, Sở GDĐT khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018. Về dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn Ngành GD Đắk Lắk – Phó Giám đốc Sở GDĐT cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; ông Nguyễn Doãn Việt – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh, ông Nguyễn Văn Giang – Phó Trưởng phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 200 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc, các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bà Lê Thị Thanh Xuân xác định tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Trong mỗi thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác thi đua trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có ngành GDĐT. Để công tác thi đua thực sự sát với thực tiễn, ngày 31/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Nghị định có 8 Chương và 80 Điều, hướng dẫn một cách chi tiết việc thực hiện công tác thi đua của Luật thi đua – khen thưởng, trong đó có nhiều nội dung, điều khoản mới áp dụng từ năm học 2017-2018 đối với ngành giáo dục và đào tạo. Đặc biệt các đơn vị cần chú trọng những nội dung mới, có sự thay đổi so với Nghị định 42/2010.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Ngành GD Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Doãn Việt – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và những văn bản hướng dẫn mới của các cấp.

tdkt 3
Ông Nguyễn Doãn Việt – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng

Đặc biệt, tại Hội nghị, ông Nguyễn Doãn Việt đã phổ biến những điểm mới của TĐKT như: nguyên tắc khen thưởng; tiêu chuẩn xét các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ…
Ngoài ra, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự có dịp trao đổi nghiệp vụ về công tác TĐKT, đồng thời, đề xuất những giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng từ thực tế của các cơ quan, đơn vị. Thông qua trao đổi, thảo luận ông Nguyễn Doãn Việt đã trao đổi sâu về nghiệp vụ chuyên môn giúp cho các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt đội ngũ cán bộ theo dõi công tác TĐKT của các đơn vị nắm bắt được những nội dung mới, cơ bản, những quy định hiện hành của Nhà nước.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Đoàn Đình Duẩn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Đắk Lắk, thông qua lớp tập huấn đã phổ biến cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị giáo dục trên bàn tỉnh những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, nội dung các văn bản pháp luật và các văn bản mới hướng dẫn thi hành của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

tdkt 5
Ông Đoàn Đình Duẩn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Đắk Lắk phổ biến những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
tdkt 6
Đại biểu tham dự Hội nghị