Khai mạc lớp Tập huấn Tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học người dân tộc thiểu số lớp 1, 2, 3

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn cảnh Lễ khai mạc

Sáng ngày 18/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã khai mạc lớp Tập huấn Tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học người dân tộc thiểu số lớp 1, 2, 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự lễ khai mạc có bà Ngô Hiền Tuyên – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ GDĐT; ông Nguyễn Văn Chiêu – Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học Sở GDĐT Đắk Lắk; chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của 15 Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và các giáo viên cốt cán của các trường tiểu học có học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Phát biểu Lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Chiêu – Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học Sở GDĐT đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học người DTTS; Đây là một nhiệm vụ không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về ngôn ngữ đối với học sinh mà qua đó còn từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số. Tập trung tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học người DTTS, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, đồng thời xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ để học sinh người dân tộc thiểu số ngày càng tiến bộ hơn trong học tập, được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại để trở thành những con người tri thức đóng góp cho sự phát triển của xã hội, của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Chiêu – Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học Sở GDĐT phát biểu khai mạc

Giáo viên  tham dự tập huấn sẽ được trang bị phương pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh Tiểu học là người DTTS qua môn Tiếng Việt, môn Toán và một số môn học khác, phương pháp tăng cường tiếng Việt trong việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Lớp tập huấn được diễn ra từ ngày 18 đến 20/7/2018 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Bà Ngô Hiền Tuyên – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục tiểu học- Bộ GDĐT phát biểu

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc