Lịch công tác tuần: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Hai
(18/12)
Buổi sáng
– Tập huấn phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học từ ngày 18/12 đến 23/12/2017 tại trường THPT Buôn Ma Thuột (GDTH).
– Duyệt nâng lương 6 tháng cuối năm các đơn vị trực thuộc từ ngày 18/ 12 đến 21/12/2017 (TCCB).
– Tập huấn hướng dẫn giáo viên mầm non dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng DTTS từ ngày 18/12 đến 20/12/2017 tại Trung tâm GDTX tỉnh (Đ/c Xuân -PGĐ, GDMN).
– Dự tập huấn cán bộ, giáo viên khối Giáo dục Thường xuyên tại Đà Nẵng (Theo QĐ).
– Kiểm tra việc thực hiện Quyết định 1501 và công tác y tế trường học từ ngày 18/12 đến 19/12/2017 tại huyện Krông Ana (Theo QĐ).
Buổi chiều 
– Kiểm tra công nhận trường THCS Trần Văn Ơn- huyện Krông Pắk đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 (Theo QĐ)
Thứ Ba
(19/12)
Buổi sáng
– Tham gia thi đấu bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 tại Nhà thi đấu tỉnh (Theo QĐ)
– Tập huấn chế độ kế toán HCSN mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC lúc 8 giờ 00 tại Trung tâm GDTX tỉnh (KHTC, Kế toán Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc).
–  Dự Hội nghị tổng kết Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh (GDTH).
– Khảo sát chính thức 03 trường TH Kim Đồng, TH La Văn Cầu, TH Phạm Văn Đồng – huyện Krông Pắk từ ngày 19/12 đến 20/12/2017 (Theo QĐ).
– Tập huấn cơ sở dữ liệu ngành từ ngày 19 /12 đến 20/12/2017 tại Đà Nẵng (Đ/c Tài – PGĐ, Theo QĐ).
– Thanh  tra chuyên ngành từ ngày 19/12 đến 20/12/2017 tại phòng GD&ĐT Cư M’Gar (Theo QĐ).
– Kiểm tra chuyên môn chương trình GDTX cấp THPT tại trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (Theo QĐ)
Buổi chiều
– Họp Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ 2 vào lúc 14 giờ 00 tại HT A (BTC)
Thứ Tư
(20/12)
 Buổi sáng
– Kiểm tra kỹ thuật trường THCS Lê Quý Đôn- huyện Lắk đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 (Theo QĐ)
Buổi chiều
– Kiểm tra công nhận trường Mầm non Thị trấn Phước An – huyện Krông Pắc đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 (Theo QĐ).
Thứ Năm
(21/12)
Buổi sáng
– Hội thảo công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên năm học 2017-2018 lúc 7 giờ 30 tại Trung tâm GDTX tỉnh (Đ/c Tài – PGĐ, LĐ các phòng ban chuyên môn).
– Tham gia tập huấn nâng cao nâng lực đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22 tại Tp. Hồ Chí Minh (GDTH).
– Kiểm tra trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, TH Nguyễn Trường Tộ – huyện Ea H’Leo đạt chuẩn Quốc gia (Theo QĐ).
– Khảo sát chính thức 02 trường THCS Cao Bá Quát, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm,– huyện Ea Kar từ ngày 21/12 đến 22/12/2017 (Theo QĐ).
– Thẩm định cấp giấy phép mở Cơ sở dạy thêm tại Krông Pắk, Buôn Ma Thuột (Theo QĐ).
– Kiểm tra công nhận lại trường Mẫu giáo Liên Sơn– huyện Lắk đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 (Theo QĐ).
Buổi chiều
– Thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội nhân ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam lúc 14 giờ 00 (Đ/c Khoa – GĐ, CĐN, VP, CTTT).
– Tổ chức gặp mặt sĩ quan biệt phái và các cựu quân nhân của Văn phòng Sở lúc 16 giờ 00 tại HT A (GĐ, các PGĐ, CĐVP Sở, VP).
Thứ Sáu
(22/12)
Buổi sáng
– Kiểm tra trường TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Y Wang – Tp. Buôn Ma Thuột đạt chuẩn Quốc gia (Theo QĐ).
– Kiểm tra công nhận trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- huyện Buôn Đôn đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 (Theo QĐ).
Buổi chiều
– Họp giao ban lúc 14 giờ 00 tại HT A .
–  Họp lãnh đạo Sở lúc 15 giờ 30 tại HT A (GĐ, các PGĐ, CĐN, VP, TCCB).
Thứ Bảy
(23/12)
Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật
(24/12)
Buổi sáng
Buổi chiều

 

CHÁNH VĂN PHÒNG