Lịch thi đấu Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIV-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Earobic

2. Bơi lội

3. Bóng đá nam

4. Bóng đá nữ

5. Bắn nỏ

6. Bóng chuyền

– Bóng chuyền THCS:

– Bóng chuyền THPT:

7. Cầu lông

Cau long

8. Cờ vua

Co vua

9. Đẩy gậy

Day gay

10. Điền kinh

Dien kinh