Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

PHẠM ĐĂNG KHOA
 • PHẠM ĐĂNG KHOA
 • Ban Giám đốc
 • Giám đốc
 • ...
 • ...
 • Thông tin thêm của Giám đốc Sở GD (địa chỉ, công tác...)
BÙI HỮU THÀNH CÁT
 • BÙI HỮU THÀNH CÁT
 • Ban Giám đốc
 • Phó giám đốc
 • ...
 • ...
 • Thông tin thêm của Phó giám đốc Sở GD (địa chỉ, công tác...)
THÁI VĂN TÀI
 • THÁI VĂN TÀI
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
LÊ THỊ THANH XUÂN
 • LÊ THỊ THANH XUÂN
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc