• Lê Thị Thảo
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Trưởng Phòng
 • Lưu Tiến Quang
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Phó trưởng phòng
 • Lê Thị Ánh Hồng
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Chuyên viên
 • Võ Minh Tuấn
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Nhân viên