• Lê Thị Thảo
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Trưởng Phòng
 • 0905.239.256
 • thaolt@gddt.daklak.gov.vn
 • Lê Thị Ánh Hồng
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Chuyên viên
 • 0944.666.879
 • honglta@gddt.daklak.gov.vn
 • Võ Minh Tuấn
 • Phòng Chính trị tư tưởng
 • Nhân viên
 • 0919.201.089
 • tuanvm@gddt.daklak.gov.vn