• Biện Văn Minh
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Trưởng phòng
 • Trịnh Công Sáu
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phó trưởng phòng
 • Phạm Tiến Hải
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phó trưởng phòng
 • Nguyễn Văn Thưởng
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • Hoàng Thị Kim Ngân
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • Hoàng Thị Thúy
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • Nguyễn Văn Mười
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Nhân viên
 • Trần Thị Kim Loan
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • Vũ Thị Hồng
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Nhân viên