• Biện Văn Minh
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Trưởng phòng
 • 0913.484.421
 • minhbv@gddt.daklak.gov.vn
 • Trịnh Công Sáu
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phó trưởng phòng
 • 0934.387.387
 • sautc@gddt.daklak.gov.vn
 • Phạm Tiến Hải
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phó trưởng phòng
 • 097.879.4779
 • haipt@gddt.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Văn Thưởng
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 0905.882.244
 • thuongnv@gddt.daklak.gov.vn
 • Hoàng Thị Kim Ngân
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 093.528.7790
 • nganhtk@gddt.daklak.gov.vn
 • Hoàng Thị Thúy
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 098.303.6627
 • thuyht@gddt.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Văn Mười
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Nhân viên
 • 0914.377.978
 • muoinv@gddt.daklak.gov.vn
 • Trần Thị Kim Loan
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 0975.007.737
 • loanttk@gddt.daklak.gov.vn