• Dương Đình Long
 • Phòng Thanh tra
 • Chánh Thanh tra
 • 091.343.6784
 • longdd@gddt.daklak.gov.vn
 • Đặng Quốc Đạt
 • Phòng Thanh tra
 • Chuyên viên
 • 091.342.1048
 • datdq@gddt.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Bảo Ngọc
 • Phòng Thanh tra
 • Phó trưởng phòng
 • 0905.183.005
 • ngocnb@gddt.daklak.gov.vn
 • Dương Thanh Thời
 • Phòng Thanh tra
 • Viên chức biệt phái
 • 0975.747.579
 • thoidt@gddt.daklak.gov.vn