• Nguyễn Hữu Quát
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Trưởng phòng
 • 0914.092.881
 • quatnh@gddt.daklak.gov.vn
 • Huỳnh Trịnh Mỹ Nữ
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phó Trưởng phòng
 • 0914.158.489
 • nuhtm@gddt.daklak.gov.vn
 • Trần Cao Lin
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Viên chức biệt phái
 • 0932.092.192
 • lintc@gddt.daklak.gov.vn