• Thái Thị Mỹ Bình
 • Văn phòng Sở
 • Chánh Văn phòng
 • 0914.259.768
 • binhttm@gddt.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Vĩnh Trinh
 • Văn phòng Sở
 • Phó Chánh Văn phòng
 • 0932.345.177
 • trinhnv@gddt.daklak.gov.vn
 • Niê Thanh Mai
 • Văn phòng Sở
 • Phó Chánh văn phòng
 • 0935.770.092
 • niethanhmai@gddt.daklak.gov.vn
 • Phạm Hồng Yến
 • Văn phòng Sở
 • Chuyên viên
 • 0905.040.404
 • phamyendlk@gmail.com
 • Trịnh Thị Dung
 • Văn phòng Sở
 • Chuyên viên
 • 0975.318.687
 • dungtt@gddt.daklak.gov.vn
 • Huỳnh Thị Lan
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên
 • 0927.172.211
 • lanht@gddt.daklak.gov.vn
 • Lê Hồng Khải
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên
 • 01693.548.780
 • khailh@gddt.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Văn Đạt
 • Văn phòng Sở
 • Viên chức biệt phái
 • 0942.089.579
 • datnv@gddt.daklak.gov.vn
 • Bùi Hùng Chiến
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên
 • 0914.032.112
 • chienbh@gddt.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Văn Khoan
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên
 • 0983.023.845
 • khoannv@gddt.daklak.gov.vn
 • Bùi Thị Tố Loan
 • Văn phòng Sở
 • Văn thư
 • 0972.466.988
 • loanbtt@gddt.daklak.gov.vn
 • Phạm Văn Toàn
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên
 • 0983.515.627
 • toanpv@gddt.daklak.gov.vn