Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham dự hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk, ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND Tp. Buôn Ma Thuột cùng các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố.
http://sodaklak.viettechkey.com/wp-content/uploads/2017/09/phong-gddt-thanh-pho-buon-ma-thuocca3t-tocc89ng-ket-nam-hocca3c-2016-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-hoc-2017-2018-2589-5.jpg
Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Bà Mai Thị Hồng Hà – Phó Trưởng phòng GDĐT báo cáo tổng kết năm học 2016-2017: Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT Tp. Buôn Ma Thuột có 128 trường, 2.099 lớp với 71.060 học sinh (trong đó có 11.719 học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số) từ mầm non đến phổ thông. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, mạng lưới giáo dục mầm non không ngừng phát triển. Phòng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học và đã đạt được những kết quả khả quan về đổi mới phương pháp giảng dạy, về chất lượng giáo dục đào tạo. Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội, phụ huynh học sinh tích cực hưởng ứng chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, quan tâm đến việc giáo dục giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế số lượng học sinh bỏ học.
Trong năm học vừa qua, Phòng GDĐT Tp. Buôn Ma Thuột đã tổ chức thành công các hội thi, hội thao từ cấp trường đến cấp Thành phố và tham gia đạt kết quả cao ở cấp tỉnh, cấp quốc gia; công tác xã hội hóa giáo dục được triển khai thực hiện tốt, huy động được các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong việc đầu tư sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho các trường học. Các chương trình, đề án, kế hoạch như: Chương trình SEQAP, Dự án VNEN, Chương trình dạy học tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục, đề án ngoại ngữ dạy ngoại ngữ, phương pháp bàn tay nặn bột ở trường tiểu học và THCS, Chương trình trường học kết nối, Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020… đồng thời triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong trường phổ thông theo hướng dạy học tích hợp, lý thuyết gắn với thực hành.

Bà Mai Thị Hồng Hà – Phó Trưởng phòng GDĐT Tp Buôn Ma Thuột báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho dạy và học vẫn còn hạn chế, thiếu đồng bộ; tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định chưa được ngăn chặn triệt để…
Trong năm học 2016-2017, phòng GDĐT Tp. Buôn Ma Thuột xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành như “dạy tốt, học tất”, phong trào xây dựng nhà trường “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”, đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, duy trì nề nếp… Chú trọng đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất. Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và rèn luyện của học sinh. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục học sinh.

PBMT 3
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Trần Bá Hùng – Phó Trưởng phòng GDĐT Tp. Buôn Ma Thuột đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình số 24-CT/TU ngày 11/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 06/5/2013 của Thành ủy về thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầo công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành theo Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PBMT 4
Ông Trần Bá Hùng – Phó Trường phòng GDĐT Tp. Buôn Ma Thuột triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT, ông Phạm Đăng Khoa ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột trong năm học vừa qua. Những thành tích của phòng GDĐT Tp. Buôn Ma Thuột đã đóng góp vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Trong năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện các phong trào thi đua của ngành trong tất cả các trường học và cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định

PBMT 5
Ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND Tp. Buôn Ma Thuột phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND Tp. Buôn Ma Thuột đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của ngành giáo dục và đào tạo TP Buôn Ma Thuột trong năm học 2016-2017. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành GDĐT TP Buôn Ma Thuột cần thực hiện trong thời gian đến. Đó là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt cuộc vận động phong trào thi đua của ngành; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy phương pháp dạy học sáng tạo, hợp tác, chú trọng việc dạy học lý thuyết đi đôi với thực hành; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường ngoại thành, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước giảm sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường trong thành phố; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện, động viên, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tp. Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển hơn nữa./.

PHY