Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 là văn bản quy định do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành về các nội dung có liên quan đến việc thi tốt nghiệp THPT, đây là văn bản bắt buộc phải thi hành với mọi cá nhân và trường học được ghi nhận tại phạm vi điều chỉnh của văn bản