Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 20/5, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại dự Hội nghị.

Đồng chí Phạm Đăng Khoa – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Bùi Thị Xuyến – Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Lắk; đại diện các Ban, phòng của Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ Sở; lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo Công đoàn ngành GD tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; lãnh đạo các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT.

Đồng chí Phạm Đăng Khoa – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Khoa quán triệt, việc rà soát, bổ sung phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch.

Coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ ở Trung ương với địa phương, địa bàn và lĩnh vực công tác; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác.

Quy hoạch cấp uỷ các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp uỷ làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược…

Đồng chí Nguyễn Hữu Quát – Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng TCCB-CTTT triển khai nội dung Hội nghị.

Mục tiêu của quy hoạch, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đây cũng là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát https://www.nikeshoebot.com/cheap-valium/ triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2025, gồm: 1 đồng chí cho chức danh Giám đốc Sở; 1 đồng chí cho chức danh Phó Giám đốc Sở; 12 đồng chí cho chức danh trưởng phòng và 5 đồng chí cho chức danh phó trưởng phòng.

Đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu quy hoạch lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: 2 đồng chí cho chức danh Giám đốc Sở; 13 đồng chí cho chức danh Phó Giám đốc Sở; 21 đồng chí cho chức danh trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 24 đồng chí cho chức danh phó trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Khoa khẳng định, “Sau khi đã có quy hoạch, hằng năm Sở GD&ĐT sẽ có đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển”.

Thành Tâm