Thông báo kết luận và giao nhiệm vụ của Trường Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đăng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên tại cụm thi tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ketluan