Lịch tổ chức thi đấu các môn tại Hội thao truyền thống ngành 2018

Lượt xem:


Lịch thi đấu chung:

1. Bóng bàn:

2. Bóng đá:

  • Khối các phòng GDĐT:
  • Khối các đơn vị trực thuộc:

3. Bóng chuyền:

  • Bóng chuyền nam:
  • Bóng chuyền nữ:

4. Đá cầu:

5. Quần vợt:

6. Cầu lông:

Lịch thi đấu chung:

7. Cờ vua, cờ tướng:

Lịch thi đấu chung: