Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị trực tuyến – Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018 và hè 2018

Lượt xem: