Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01-9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.
Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng Năm học 2017-2018 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

———-