Tổng hợp và đánh giá chung về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Đắk Lắk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 24/6/2017, các thí sinh đã hoàn thành xong phần thi của mình với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội với tỷ lệ 98,95%.
Tổng hợp và đánh giá chung về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Đắk Lắk

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Đắk Lắk đã tổ chức thành công tốt đẹp. Với việc tổ chức thi nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ thi đã diễn ra an toàn, đúng quy chế. Sau đây là tổng hợp, đánh giá tình hình các buổi thi:
1. Môn ngữ văn
– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 21.179
– Số lượng thí sinh tham gia dự thi: 20.999 (tỷ lệ: 99,15%)
– Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: Không
– Số thí sinh vi phạm quy chế thi: Có 04 thí sinh vi phạm quy chế thi, cụ thể như sau:
+ 03 thí sinh mang theo và sử dụng điện thoại trong phòng thi tại các Điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, Trường Trung học phổ thông Ea Súp, Trường Trung học phổ thông Krông Bông.
+ 01 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phú Xuân.
Hình thức kỷ luật đã xử lý: Lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi các buổi thi tiếp theo.
– Các trường hợp đặc biệt khác: Không
* Đánh giá chung về buổi thi: Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc.
2. Môn Toán
– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 22.100
– Số lượng thí sinh tham gia dự thi: 21.870 (tỷ lệ: 98,96%)
– Số thí sinh vi phạm quy chế thi: Không
– Các trường hợp đặc biệt khác: Không
– Đánh giá chung: Buổi thi môn Toán diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc.
3. Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên
– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 11.928
– Số lượt thí sinh dự thi: 34.315
– Tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi: 99,13%
– Các trường hợp đặc biệt khác: Không
– Đánh giá chung: Buổi thi môn Tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lí – Hóa – Sinh) diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc.
4. Môn ngoại ngữ
– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 18.859
– Số lượng thí sinh tham gia dự thi: 18.716 (tỷ lệ: 99,24%)
– Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: Không
– Số thí sinh vi phạm quy chế thi: Không
– Các trường hợp đặc biệt khác: Không
– Đánh giá chung: Buổi thi môn Ngoại ngữ diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc.
5. Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội
– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 13.197
– Số lượt thí sinh dự thi: 36.533
– Tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi: 98,95%
– Số cán bộ coi thi vi phạm quy chế: Không
– Số thí sinh vi phạm quy chế thi: 01 (sử dụng điện thoại trong khu vực thi)
– Các trường hợp đặc biệt khác: 02 (đi trễ so với quy định)
– Đánh giá chung: Buổi thi tổ hợp Khoa học xã hội diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc.

* Tổng hợp và đánh giá chung:
1. Kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế.
2. Số lượng thí sinh tham gia dự thi đạt tỷ lệ rất cao, bình quân là 99,09%.
3. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.
4. Số thí sinh vi phạm quy chế phải đình chỉ, hủy kết quả thi: 05.
5. Số thí sinh đi trễ so với quy định, do vậy không được tham gia dự thi: 02.