Tổng kết công tác khuyến học năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 23/01/2019, Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu tại Hội nghị

Hội Khuyến học tỉnh hiện có 15 Hội Khuyến học cấp huyện, 184 Hội Khuyến học cấp xã, 4.500 chi hội, ban khuyến học (tăng 417 tổ chức so với năm 2017) với 346.802 hội viên (tăng 41.325 hội viên so với năm 2017), chiếm 17,79% dân số toàn tỉnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2018, tổng thu Quỹ khuyến học các cấp là hơn 30,5 tỷ đồng (trong đó vận động xã hội được hơn 12,4 tỷ đồng). Hội Khuyến học các cấp đã dành gần 17,5 tỷ đồng để cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ cho hàng chục nghìn học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm, toàn tỉnh có 211.700 gia đình được công nhận “gia đình học tập”; 252 dòng họ, hội đồng hương đạt danh hiệu “dòng họ học tập”; 1.699 thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng tôn giáo được công nhận “cộng đồng học tập”; 1.160 cơ quan, trường học đạt danh hiệu “đơn vị học tập” …

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” gắn kết với các phong trào, chương trình tại các địa phương; phối hợp với các cơ sở giáo dục tham mưu UBND xã tự kiểm tra, hoàn tất hồ sơ các mô hình học tập cấp thôn, xã; rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để lập kế hoạch vận động, hỗ trợ các em tới trường; tranh thủ các hội nghị, hội thi để tuyên truyền, vận động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 48 cán bộ, hội viên thuộc Hội Khuyến học tỉnh vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 25 cá nhân thuộc Hội Khuyến học tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017. Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao Giấy khen tặng 78 tập thể và 112 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2018.

Nguyễn Đạt