162 giáo viên cốt cán dự bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử trong chương trình phổ thông cấp trung học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018, sáng 30/11/2019, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk đã khai mạc lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán về giáo dục Lịch sử trong chương trình phổ thông cấp trung học năm học 2019-2020. Tham dự Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng có ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GDĐT; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo, giáo viên cốt cán môn Lịch sử cấp THCS và THPT của các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các giáo viên tập trung tìm hiểu chương trình GDPT năm 2018 đối với môn Lịch sử; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; rà soát nội dung dạy học theo hướng tinh giản, đồng thời bổ sung, cập nhật những kiến thức mới phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn lịch sử …

Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ông Chu Văn Phái, Chuyên viên phòng GDTrH, Sở GDĐT triển khai nội dung bồi dưỡng

Các giáo viên dự lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng có 162 giáo viên cốt cán cấp THCS và THPT (72 giáo viên THPT và 90 giáo viên THCS) đến từ 57 trường THPT và 15 phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Đạt