Chuẩn bị nhân sự cấp ủy Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025, trong buổi sáng ngày 18/3/2020, Ban thường vụ Đảng ủy Sở GDĐT đã tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng để lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch Ban thường vụ, giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020  2025.

Đồng chí Phạm Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo các Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho Đại hội đảng bộ; việc giới thiệu nhân sự cấp ủy cho đại hội phải tuân thủ quy trình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các thành viên tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu cấp ủy Đảng bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ để góp phần thực hiện tốt khâu chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đó, các Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bỏ phiếu giới thiệu cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Bỏ phiếu giới thiệu cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Dự kiến Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức trong tháng 5/2020.                                              Mỹ Bình