Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

  Toàn cảnh buổi làm việc

 Chiều ngày 18/10/2018, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (DQTV), Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự (QP, QS) tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Ông Thái vvăn Tài – Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo kết quả công tác quốc phòng, quân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

 Qua nghe ông Thái văn Tài – Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng nhận thấy, thời gian qua, Sở GDĐT đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QP, QS; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức công tác QP, QS trong công tác của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và công tác sẵn sàng chiến đấu  được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; duy trì tốt quân số sẵn sàng chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác QP, QS cho các đối tượng của Sở GDĐT trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng QP, QS yêu cầu thời gian tới Sở GDĐT tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; Nghị định số 58/2010 của Chính phủ, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, Chỉ thị số 57/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong Ngành giáo dục, Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành giáo dục và học sinh, sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Kiểm tra nhận thức đối với lãnh đạo các phòng thuộc Sở GDĐT