Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 22/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị
       Tham dự hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc; các Phó Giám đốc; trưởng, phó các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các trường THPT trên toàn tỉnh.

HN CBCC 2
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Đăng Khoa đề nghị, khi thực hiện việc bỏ phiếu lựa chọn nhân sự giới thiệu quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, đúng quy định, quy trình, tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, thân quen làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ quản lý.

HN CBCC 4
Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở bỏ phiếu tại hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo Sở quán triệt yêu cầu, nội dung, tinh thần của hội nghị, 202 cán bộ chủ chốt đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, trưởng, phó phòng trực thuộc Sở GDĐT giai đoạn 2020-2025. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm rất cao, tỷ lệ từ 72% đến 99% đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ lãnh đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Đinh Gia Thao