Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở GDĐT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Chiều ngày 21/01/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT; ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh; toàn thể CBCCVC Sở GDĐT.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hiện nay Sở GDĐT có 60 CBCCVC: Biên chế chính thức: 56, hợp đồng 68: 02, biệt phái: 02. Trong đó: Nữ: 24, DTTS: 04; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 04, Thạc sĩ: 30, Đại học: 19, Cao đẳng: 02, Trung cấp 01 và khác là 05; chuyên viên chính: 14.

Sở GDĐT có 04 phòng chức năng (Thanh tra, Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính) và 06 phòng chuyên môn (GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX-CN, CTTT, KT&KĐCLGD-CNTT); Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở có 06 Tổ Công đoàn với 60 đoàn viên.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT báo cáo Dự thảo kết quả thực hiện năm 2019 và phương hướng nhệm vụ năm 2020 tại Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT; ông Nguyễn Hoàng Chương – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Công nghệ thông tin và bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đại biểu: Ông Trần Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học; bà Krông Ái Hương Lan – Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng.

 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Nam Vỹ – báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Ông Biện Văn Minh, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo công khai tài chính năm 2019 và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBCCVC trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan Sở không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Hội nghị đã thống nhất 12 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 như sau: 90% CBCCVC trở lên tham gia đầy đue các lớp học tập phô rbiến Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước do cơ qua tổ chức; 100% CBCCVC cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; 100% nữ CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao; 100% nữ CBCCVCđạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% gia đình CBCCVC đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% CBCCVC đạt danh hiệu lao động tiến tiến, trong đó có trên 20% CBCCVC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu 100% phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có từ 2 đến 4 tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn giới thiệu cho Đảng kết nạp ít nhất 01 quần chúng ưu tú vào Đảng; phấn đấu có 6/6 tổ Công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc, cơ quan Sở được công nhận cơ quan văn hóa, cơ quan an ninh – an toàn; phấn đấu hoàn thành 14/12 lĩnh vực công tác trong năm học 2019-2020 do Bộ GDĐT đề ra, trong đó có ít nhất 7 lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ GDĐT tặng Bằng khen hoặc Cờ thi đua và được Khối thi đua số 6 đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Xuất sắc năm 2020.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2020.

 

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2020

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GDĐT

 

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT trao giấy chứng nhận Tập thể lao động Xuất sắc năm 2019

Bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc Sở GDĐT trao giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn năm 2019

Các cá nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019

 

Ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong hoạt động Công đoàn năm 2019

Ông Nguyễn Hoàng Chương – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong hoạt động công đoàn năm 2019

Phạm Yến