Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2015-2016 và triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017.
Ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo các phòng ban Sở và 145 đại biểu gồm lãnh đạo các trường THPT, các trường TCCN, TTGDTX, các trường PTDTNT, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tham mưu thanh tra ở các Phòng GDĐT.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Đăng Khoa thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu về tham dự Hội nghị. Đây là một Hội nghị hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý thanh tra của toàn ngành nhằm đánh giá những thành tựu và những tồn tại hạn chế trong năm học vừa qua đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động thanh tra trong năm học 2016-2017.
Trong năm học vừa qua, hoạt động thanh tra Sở đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ trong việc thực hiện công tác chỉ đạo, tham mưu ban hành những kết luận thanh tra một cách kịp thời; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại. Các phòng GDĐT đã tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế trong công tác kiểm tra ở các phòng GDĐT, việc thanh kiểm tra công tác dạy thêm, thanh tra các khoản thu chi đầu năm vẫn còn có những hạn chế. Năm học 2016 – 2017, Thanh tra Sở GDĐT cần tập trung đổi mới hơn nữa, từ thanh tra chuyên môn đến thanh tra quản lý nhà nước, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng công tác thanh tra theo hướng đổi mới để đáp ứng nhu cầu quản lý giáo dục ở các địa phương; tập trung vào những kiến nghị để hoàn thành những cơ chế, chính sách giúp cho thanh tra tham mưu với lãnh đạo Sở, kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ cộng tác viên thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, phối hợp   với các cơ quan, đơn vị trong việc phòng chống tham nhũng có hiệu quả.
Tại Hội nghị, ông Lê Anh Dũng – Phó Chánh Thanh tra sở báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2015-2016: Về thanh tra hành chính, Sở đã thanh tra các khoản thu chi ngân sách, công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ, công tác tuyển sinh và việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Về thanh tra chuyên ngành, Sở đã tiến hành thanh tra 32/32 đơn vị đề ra theo đúng kế hoạch với nội dung chủ yếu là thanh tra việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; công tác quản lý hoạt động dạy thêm học thêm; thực hiện quy chế chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác quản lý và kiểm tra của các phòng GDĐT.

Ông Dương Đình Long- Chánh thanh tra Sở GDĐT trình bày Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017

Ông Dương Đình Long- Chánh Thanh tra Sở GDĐT triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017. Trong năm học này,  Thanh tra Sở GDĐT tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, bổ sung văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.
Tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghe các Phó chánh thanh tra Lê Anh Dũng và Dương Công Minh trình bày các nội dung: Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2016-2017 đối với phòng GDĐT, Công tác kiểm tra nội bộ trường học và Triển khai công tác thực hiện phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Ngọc La Sơn