Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 16/01/2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Đảng bộ Sở GDĐT có 08 chi bộ, gồm 06 chi bộ thuộc Văn phòng Sở GDĐT và 02 chi bộ trực thuộc (chi bộ Ban nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc và chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật); có 70 đảng viên, trong đó 69 đảng viên sinh hoạt chính thức, 01 đảng viên sinh hoạt tạm thời. Về chất lượng đảng viên, tính đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ có 04 tiến sỹ (chiếm 5,71%), 39 thạc sỹ (chiếm 55,71%), 25 đại học (chiếm 35,71%).

Đồng chí Nguyễn Hữu Quát, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Trong năm 2019 vừa qua, Đảng ủy Sở GDĐT đã chỉ đạo Đảng bộ bộ Sở và Sở GDĐT thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra. 100% đảng viên, cán bộ công chức được quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Lưu Tiến Quang, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng năm 2019

Đồng chí Thái Thị Mỹ Bình, Đảng ủy viên báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về xây dựng Đảng, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đảng ủy Sở GDĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị trường học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020, với những kết quả đáng ghi nhận: tiếp tục ổn định mạng lưới quy mô trường, lớp học đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh ở các cấp học, bậc học; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên, tục duy trì ở vị trí top đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi quốc gia bậc THPT; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 46,96% (vượt 0,46% chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao); tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt trên 60%; tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trên 99%, trên chuẩn trình độ đào tạo trên 97% …

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Khoa biểu dương tinh thần đoàn kết, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Năm 2020 là năm hết sức ý nghĩa, toàn ngành bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức Đại hội Đảng các cấp … Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần được các cấp ủy Đảng quan tâm, kết hợp sinh hoạt chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao ý thức, kỹ cương, phát huy dân chủ. Đề nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc; thực hiện nêu gương trong thực thi nhiệm vụ công vụ; đẩy mạnh việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xứng tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới góp phần cùng với toàn Ngành giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đại biểu Dương Đình Long phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại biểu Biện Văn Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Đồng chí Phạm Đăng Khoa trao Giấy khen cho các tập thể

Đồng chí Bùi Hữu Thành Cát, Phó Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các cá nhân

Nguyễn Đạt